Usługi testowania oprogramowania

 
 

Szeroki zakres usług testowania oprogramowania ➤ Oferujemy testy manualne, automatyczne oraz wydajnościowe. Sprawdź ofertę.

Dlaczego testowanie jest aż tak ważne?

Oprogramowanie w obecnych czasach jest  rozpowszechnione we wszystkich dziedzinach naszego życia. Aplikacje i systemy informatyczne odgrywają niezwykle ważną rolę w sektorach przeznaczonych dla biznesu jak i dla konsumenta. Dlatego bardzo ważne jest dobre testowanie. Wręcz konieczne. 

Oprogramowanie zawierające defekty może zagrozić naszej firmie poprzez:

  • utratę zaufania klientów 
  • eliminacje oprogramowania z rynku (będzie gorsze od konkurencji)
  • pozbawić możliwość zdobycia nowych klientów
  • a nawet zagrażać życiu

Bardzo dobrym przykładem jest rakieta Patriot, która nie przechwyciła irackiego Scuda, który trafił w barak armii amerykańskiej. Przez to 100 osób poniosło obrażenia a 28 osób zostało zabitych. Powodem był błąd arytmetyczny.

Zakres usług testowych

 
 
 
 

Są jednym z najpopularniejszych rodzajów testów. Ręcznie zweryfikujemy oprogramowanie wraz ze wszystkimi jego funkcjonalnościami na bazie wcześniej opracowanych ścieżek testowych. Przeprowadzimy testy funkcjonalne oraz eksploracyjne i wykryjemy krytyczne błędy systemu. Oprogramowanie przetestujemy również w oparciu o założenia.

 
 
 
 

Pozwalają na szybką i stałą weryfikację najistotniejszych funkcji systemu oraz idealnie nadają się do regresji. Opracujemy ścieżki testowe do wskazanych funkcjonalności i zaimplementujemy odpowiednie skrypty testowe. Otrzymają Państwo dostęp do kodu skryptów a także dostęp do panelu za którego pomocą będzie można uruchomić testy automatyczne oraz weryfikować ich status. 

Testy zostaną zaimplementowane w języku Typescript w oparciu o bibliotekę webdriverio. 

 
 
 
 

Są to jak sama nazwa wskazuje testy skupiające się na wydajności danego systemu informatycznego. Pozwalają określić stopień maksymalnej ilości użytkowników przy jakim oprogramowanie wykorzysta swoje tzw. “maksimum”. W tym celu testy wydajnościowe dzielimy na kilka etapów. Przedzielamy  w nich odpowiednią ilość osób, która będzie korzystała z systemu w danej chwili. W końcowym etapie zostanie przygotowany pełny raport z testów wraz z sugestiami.

 
 
 
 

W naszej ofercie posiadamy również testy użyteczności, które pozwalają ocenić czy system bądź aplikacja jest przyjazna dla użytkownika. Sporządzimy pełny raport z propozycjami co należy jeszcze usprawnić w oprogramowaniu aby klient, korzystający z systemu miał jak najlepsze odczucia.

Technologie jakie najczęściej używamy

postman

POSTMAN

to narzędzie wykorzystujemy do testów warstwy backendowej (API). Pozwala na weryfikację czy rzeczywiście zapis danych jest poprawny oraz czy dane wrażliwe nie są dostępne dla osób trzecich.

jmeter

JMETER

jest to narzędzie pozwalające na przeprowadzenie testów wydajnościowych oprogramowania.

jenkins

JENKINS

 serwer automatyzacji do którego są podłączane zaimplementowane skrypty testów automatycznych.

webdriverio

WEBDRIVERIO + TS

Tych technologii wykorzystujemy do tworzenia skryptów automatycznych dla aplikacji webowych. 

Jira

JIRA

przy stałej obsłudze wykorzystujemy oprogramowanie firmy Atlassian jakim jest Jira. Pozwala ona na stałe monitorowanie i raportowanie błędów. Dzięki temu wykryte defekty są dostępne bezpośrednio dla zespołów deweloperskich.

Co otrzymasz w ramach usługi testowania

Zostanie przygotowany pełny raport z testów, w którym zostaną uwzględnione wszystkie wykryte błędy wraz z niezbędnymi krokami do ich reprodukcji. Wykrytym defektom nadamy odpowiednie priorytety (krytyczny, ważny, średni, trywialny) w zależności od stopnia w jakim błąd będzie wpływał na działanie aplikacji/aspekty biznesowe. Wyszczególniamy także propozycje dotyczące usprawnień oprogramowania.

Testy automatyczne

W przypadku wyboru usługi testów automatycznych otrzymają Państwo dostęp do dedykowanego panelu, gdzie będzie istniała możliwość uruchomienia skryptów automatycznych. W panelu znajdą się także raporty z procesu wykonywania testów.

raport z testów

Typy testów jakie wykonujemy

Funkcjonalne

ten typ testów polega na wykonywaniu testów, które oceniają funkcje, jakie system ten powinien realizować np. weryfikacja czy proces rejestracji i logowania przebiega poprawnie, zgodnie z założeniami. Testowanie funkcjonalne weryfikuje “co” system powinien robić. Do tego typu testów potrzebne są najczęściej wymagania produktu (specyfikacja biznesowa, opowieści, przypadki użycia).

Niefunkcjonalne

celem testowania niefunkcjonalnego jest skupienie się na aspektach takich jak: użyteczność, wydajność oraz bezpieczeństwo. Przeprowadzamy pełne skany bezpieczeństwa, pozwalające wykryć takie podatności jak możliwość wstrzyknięcia kodu XSS, SQL injection, File inclusion czy brak ukrytych poufnych plików. Ważne jest aby testowanie niefunkcjonalne było przeprowadzane w początkowych etapach tworzenia oprogramowania. Zbyt późne wykrycie defektów niefunkcjonalnych może być poważnym zagrożeniem dla powodzenia projektu.

Związane ze zmianami

Niezwykle istotne gdy w systemie została wprowadzona zmiana mająca na celu usunięcie defektów lub zmodyfikowanie funkcjonalności. W tym przypadku uruchamiamy testy związane ze zmianami, które potwierdzą, że wprowadzone zmiany faktycznie spowodowały naprawienie defektu lub poprawnie zaimplementowały odpowiednie funkcjonalności. Na tym etapie przeprowadzamy także testy regresji, które służa do sprawdzenia czy dana poprawka nie spowodowała awarii w innej części systemu.

Zaufali nam

Przebieg realizacji usługi

 

Po skontaktowaniu się z nami i przedstawieniu wszystkich szczegółów dotyczących oprogramowania sporządzimy plan testów. W skrócie jest to dokument opisujący przebieg testów (zgodnie z nim będzie przebiegał cały etap). Następnie przejdziemy do procesu testowania oprogramowania. W dokumencie pdf naniesiemy wszystkie wykryte defekty oraz informacje dotyczące usprawnień.

Każdy z defektów zostanie dokładnie opisany z uwzględnieniem kroków do reprodukcji problemu oraz załącznikiem – zdjęciem problemu. Końcowy raport zostanie wysłany na wskazany adres e-mail.

100 zł za 1h - usługi testowania

 
 
 
 
 
 

Określ ile czasu mamy przeznaczyć na przetestowanie Twojego oprogramowania. Pamiętaj jednak, że niektóre rodzaje testów będą wymagać większego nakładu np. (testu automatyczne oraz wydajnościowe). Możesz w takim przypadku od razu skontaktować się z nami pod adresem: kontakt@admans.pl 

Wybrana ilość godzin: 10.